Zarząd Fundacji

Grzegorz Kulasza

prezes Zarządu Fundacji

Fizjoterapeuta, właściciel portalu www.mobilnifizjoterapeuci.pl. Od dwunastu lat związany z trzecim sektorem. Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na Wydziale Wojskowo-Lekarskim oraz Akademii Wychowania Fizycznego. Specjalizuje się w rehabilitacji ortopedycznej oraz neurologicznej. Swoje doświadczenie zdobywa pracując zarówno w państwowej warszawskiej przychodni rejonowej, jak i w placówkach prywatnych na terenie Warszawy.

Krzysztof Kulasza

członek Zarządu Fundacji

Trener kompetencji społecznych oraz komunikacji i PR. Od jedenastu lat związany z sektorem organizacji pozarządowych. Współautor i realizator ogólnopolskich kampanii społecznych w obszarze profilaktyki zdrowotnej i bezpieczeństwa pracy. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Akademii Leona Koźmińskiego. Stypendysta Programu LLP-Erasmus Cypryjskiego Uniwersytetu Technologicznego w Limassol. Ukończył szkołę dziennikarstwa telewizyjnego TVP.

Zofia Małgorzata Górecka-Kohman

członkini Zarządu Fundacji

Pedagog, terapeuta certyfikowany szkoleniowiec. Absolwentka IPSiR Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Delphi International. Posiada wieloletnie doświadczenie w strukturach ngo w tworzeniu i realizacja projektów w zakresie profilaktyki społecznej, w tym zakładanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego. Wielokrotnie odznaczana wyróżnieniami m.in. Przyjaciel Dziecka, medal KEN MEN za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, Zwyczajni Niezwyczajni.

Arkadiusz Szydłowski

członek Zarządu Fundacji

Fizjoterapeuta, właściciel portalu krainaterapii.pl. Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na wydziale Wojskowo-Lekarskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie rehabilitacji. Współpracował m.in. z Mazowieckim Centrum Neurorehabilitacji i Psychiatrii w Zagórzu k. Warszawy pracując z dziećmi zaburzeniami neurologicznymi, w szczególności z mózgowym porażeniem dziecięcym. Prowadzi terapię dzieci z zaburzeniami neurologicznymi i problemami ortopedycznymi.

Zofia Wiktoria Szelińska

członkini Rady Fundacji

Dziennikarka, absolwentka Wydziału Finansów i Statystyki w Szkole Głównej Planowania i Statystyki oraz Podyplomowego Studium Dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Pracowała ponad trzydzieści lat w redakcjach m.in. w Tygodniku Każdego Konsumenta „Veto” (zastępca redaktora naczelnego) oraz w „The Warsaw Voice” (redaktor sekcji specjalnych). Zawodowo związana z problematyką gospodarczą, amatorsko – ze społeczną.

Justyna Gromek

członkini Rady Fundacji

Ekspert w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inspektor ochrony przeciwpożarowej. Absolwentka Politechniki Warszawskiej w obszarze mechaniki i budowy maszyn oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i Wyższej Szkole Zarządzania Personelem. Posiada wieloletnie doświadczenie szkoleniowe oraz doradcze. Aktywnie zaangażowana w ogólnopolskie kampanie społeczne na rzecz kształtowania kultury bezpieczeństwa pracy.

Maria Banasiewicz

członkini Rady Fundacji

Ekspert z zakresu księgowości. Posiada wieloletnie doświadczenie jako główna księgowa w spółdzielni mieszkaniowej, gdzie sprawowała nadzór merytoryczny i organizacyjny. Posiada znajomość z zakresu prawa podatkowego oraz ustawy o rachunkowości.