Specjaliści

Grzegorz Kulasza

fizjoterapueta

Fizjoterapeuta, właściciel portalu www.mobilnifizjoterapeuci.pl. Od dwunastu lat związany z trzecim sektorem. Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na Wydziale Wojskowo-Lekarskim oraz Akademii Wychowania Fizycznego. Specjalizuje się w rehabilitacji ortopedycznej oraz neurologicznej. Swoje doświadczenie zdobywa pracując zarówno w państwowej warszawskiej przychodni rejonowej, jak i w placówkach prywatnych na terenie Warszawy.

Arkadiusz Szydłowski

fizjoterapeuta

Fizjoterapeuta, właściciel portalu krainaterapii.pl. Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na wydziale Wojskowo-Lekarskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie rehabilitacji. Współpracował m.in. z Mazowieckim Centrum Neurorehabilitacji i Psychiatrii w Zagórzu k. Warszawy pracując z dziećmi zaburzeniami neurologicznymi, w szczególności z mózgowym porażeniem dziecięcym. Prowadzi terapię dzieci z zaburzeniami neurologicznymi i problemami ortopedycznymi.

Katarzyna Gromek-Kulasza

psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w zakresie psychoterapii oraz psychologii klinicznej. Jest trenerem kompetencji społecznych, posiada uprawnienia do prowadzenia Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. Absolwentka czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie.

Jako psycholog i psychoterapeuta pracuje m.in. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piasecznie. Współpracowała ze Specjalistyczną Poradnią Rodzinną oraz organizacjami pozarządowymi zajmującymi się udzielaniem pomocy psychologicznej. Prowadzi psychoterapię osób dorosłych, rodzin i par. Posiada doświadczenie w pracy terapęutycznej dzieci i młodzieży, doświadczających trudności psychicznych.

W PPP pracuje m.in. z rodzinami znajdującymi się w sytuacji okołorozwodowej, prowadzi konsultacje, diagnozy oraz terapie psychologiczne i psychoterapeutyczne. Koordynuje sieć współpracy i samokształcenia dla psychologów placówek oświatowych Powiatu Piaseczyńskiego.

Urszula Lewartowicz

reżyser, instruktor teatralny, animator kultury

pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Pedagogiki Kultury Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Reżyser, instruktor teatralny, animator kultury. Absolwentka Podyplomowych Studiów Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego (obecnie Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego).

Realizuje spektakle zarówno dla dzieci (m.in. „Pinokio” C. Collodiego, „Tuwimowo, czyli bajkowa kraina Pana Juliana” – na podstawie własnego scenariusza), jak i osób dorosłych („Bal w operze” J. Tuwima, „Orfeusz w piekle” K. I. Gałczyńskiego, „Pchła Szachrajka dla dorosłych” J. Brzechwy, „Chimeryczny lokator” R. Topora, „Piosenka ci nie da zapomnieć” – na podstawie własnego scenariusza). Ostatnie jej realizacje to autorskie widowisko muzyczne „WinyLOVE Story – muzyczne hite z czasów wielkiej płyty” (znajdujące się w repertuarze Teatru Muzycznego w Lublinie) oraz spektakl muzyczny „Od Moniuszki do Starszych Panów” (zrealizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Polskich Artystów Muzyków, oddział w Lublinie).

Prowadzi działalność edukacyjną i animacyjną w zakresie teatru wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz seniorów. Autorka wierszowanych książek dla dzieci: „Lubelskie tajniki okiem Panny Niki” oraz „Podróże z Histofonem. Stacja Lublin”. Laureatka stypendium Prezydenta Miasta Lublin w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury. Odznaczona Medalem Prezydenta Miasta Lublin za „wybitną działalność kulturalną oraz podejmowanie licznych inicjatyw służących aktywizacji artystycznej Lublinian”.