Psychoterapia i wsparcie psychologiczne

Konsultacje i wsparcie psychologiczne skierowane są do osób dorosłych, dzieci i młodzieży z trudnościami psychicznymi, szeroko rozumianymi trudnościami emocjonalnymi związanymi ze zdarzeniem życiowym np. wypadkiem, chorobą, śmiercią osoby bliskiej, czy też utraty pracy i w sytuacjach okołorozwodowych.

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna w Fundacji w Formie to cykl regularnych spotkań pacjenta z psychoterapeutą. Ich celem jest praca nad trudnościami emocjonalnymi i psychicznymi pacjenta. W trakcie sesji prowadzone są analizy trudności oraz poszukiwane są rozwiązania, których celem jest pomoc w zrozumieniu i zaakceptowaniu siebie, czy też zmiana wzorców zachowań.

Kiedy pomocne jest wsparcie psychoterapeuty:

  • gdy dostrzegasz w zachowaniu zmiany, z którymi nie potrafisz sobie poradzić
  • jeśli przez dłuższy czas masz obniżone samopoczucie i odczuwasz brak chęci do życia
  • jeśli masz zaburzenia snu, pamięci, odżywiania

Psychoterapia par i małżeństw

Psychoterapia par i małżeństw w Fundacji w Formie jest adresowana nie tylko do par, które przeżywają kryzys, trudności, czy konflikty, ale również do związków, w których partnerzy chcieliby nauczyć się w bezpieczny sposób wyrażać swoje potrzeby i uczucia.

Psychoterapia rodzinna

Psychoterapia rodzinna (nurt systemowy) w Fundacji w Formie skierowana jest dla wszystkich osób tworzących rodzinę. Psychoterapeuta pracuje ze wszystkimi członkami rodziny nad rozwiązaniem ich trudności. Podejście to zakłada, że zachowania poszczególnych osób wpływają na funkcjonowanie innych i przeżywane przez nich problemy. Trudności wychowawcze, objawy somatyczne poszczególnych członków mogą być sygnałami, że cała rodzina potrzebuje wsparcia. W sesjach psychoterapeutycznych biorą udział wszyscy członkowie rodziny.

Psychoterapeuta w Fundacji jest magistrem psychologii oraz absolwentem certyfikowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne szkoły psychoterapeutycznej.