Współpracuj z Fundacją w Formie

Zapraszamy do współpracy osoby indywidualne i prawne, którym bliskie są cele i misja fundacji.

Ważnym działaniem Fundacji w Formie jest współpraca merytoryczna i finansowa z sektorem państwowym i prywatnym, z państwowymi jednostkami organizacyjnymi, samorządami, placówkami oświatowymi, instytucjami i firmami prywatnymi, mediami, krajowymi i zagranicznymi organizacjami działającymi na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu w tym w szczególności osób z niepełnosprawnością, ich rodzin i opiekunów, a także prowadzącymi profilaktykę zdrowotną.

Współpracujemy

Mobilni fizjoterapeuci

Prowadzą rehabilitację w domu pacjenta

Kraina terapii

Gabinet rehabilitacji dla dzieci i młodzieży

Fundacja „Naszym Dzieciom”

Wspiera rozwój dzieci i młodzieży zagrożonej marginalizacją